slaskie-logo_kolor_poziomFundamentem projektu jest bezsprzeczne bogactwo dziedzictwa kulturalnego regionu Śląska w zakresie obrzędów górniczych, które niestety jest znane w bardzo ograniczonym kręgu społecznym. Podstawowym zamierzeniem jest przybliżenie tradycyjnych zwyczajów górniczych nie tylko mieszkańcom regionu, ale także mieszkańcom innych obszarów kraju, przede wszystkim młodzieży szkolnej. Osoby te nie mają możliwości zapoznania się z aspektami pracy górnika, ani z obrzędami i tradycjami związanymi w wykonywanymi obowiązkami i życiem codziennym. Do charakterystycznych zjawisk należy postrzeganie przynależności miejskiej do regionu Śląska pod kątem występowania w danym mieście przemysłu i górnictwa. Specyficzne jest także kojarzenie Śląska przede wszystkim z górnictwem, z tzw. „brudzącym” przemysłem.

Zamierzamy przybliżyć odbiorcom w całym kraju kulturalną specyfikę regionalną, wykraczającą poza stereotypowe spojrzenie mieszkańców kraju na region Śląska. Pragniemy pokazać ciekawe i nieznane elementy życia kulturowego mieszkańców, tym samym przyczynić się do zmiany spojrzenia na Śląsk na bardziej pozytywne i mniej ograniczone perspektywicznie.

Z powodu ciągłego rozwoju technologicznego, komputeryzacji i specjalizacji przemysłu, powszechne w II połowie XX wieku zajęcia z wolna zanikają. Wraz z tradycyjną pracą, zanikają obrzędy i zwyczaje. Dzięki realizacji projektu część niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego Śląska zostanie utrwalona.

Koncepcja projektu opiera się na przygotowaniu scenariusza spektaklu „Jeden dzień z życia górnika”. Scenariusz obejmie zarówno przekaz obrzędów i tradycji żywych w pracy górnika, jak też codziennych trosk domowych śląskiej rodziny. Będzie on także przeznaczony na użytek dzieci i młodzieży szkolnej, szkolnych kółek teatralnych, amatorskich klubów artystycznych, miłośników kultury teatralnej. Pozwoli to zaznajomić młodzież szkolną z tematyką projektu oraz pozytywnie wpłynie na ich zaangażowanie kulturalne i promocję dziedzictwa kulturalnego także poza regionem śląskim. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu bezrobotnych bądź emerytowanych pracowników kopalń i przedsiębiorstw związanych z górnictwem, projekt przyczyni się do wzrostu aktywności kulturalnej samych mieszkańców regionu. Wiedza uzyskana od starszego pokolenia, zostanie przekazana młodszemu, często nieświadomemu bogactwa i złożoności tradycji górniczych. Co więcej, zarówno dorośli, jak i młodzież, zostaną aktywnie zaangażowani w proces opracowywania scenariusza i następnie przygotowanie i przedstawienie sztuki teatralnej.

Celem głównym projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Śląska wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców regionu, kraju i turystów.
Celami pośrednimi projektu są:
-promocja tradycji, obrzędów i przesądów górniczych w regionie i poza nim,
-przybliżenie kultury śląskiej mieszkańcom regionu i innych obszarów kraju,
-zwiększenie zaangażowania mieszkańców w twórcze działania i uczestnictwa w kulturze,
-wspieranie amatorskiego i improwizacyjnego ruchu artystycznego,
-stworzenie nowych zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie ich na potrzeby turystyki.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o wypelnienie dokumentu rekrutacyjnego.