ue logos

Projekt 

Rewitalizacja i przystosowanie dla celów kulturalnych budynku wentylatora Szybu Maciej na obszarze dawnej kopalni Concordia w Zabrzu jest dofinansowany w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Inwestor projektu

Inwestorem jest organizacja pozarządowa Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI.

Od początku swojego istnienia, czyli od 2007 roku, Stowarzyszenie bierze udział w realizacji i tworzeniu projektów z zakresu popularyzacji kultury i turystyki, jest również koordynatorem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, między innymi w ramach Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.

Celem KOPALNI SZTUKI jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i technicznego miasta Zabrza i regionu Górnego Śląska oraz aktywizowanie społeczne jego mieszkańców. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rewitalizacji historycznych obiektów poprzemysłowych. Współpracując z Przedsiębiorstwem Górniczym DEMEX Sp. z o.o. mocno angażuje się w rewitalizację zabytkowego Szybu „Maciej”, który znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Od trzech lat jest współorganizatorem Industriady – znanego w środowisku miłośników techniki i kultury - Święta Szlaku Zabytków Techniki. W niezwykłej przestrzeni markowni dawnej kopalni Ludwigsgluck KOPALNIA SZTUKI organizuje inicjatywy artystyczne i kulturalne. Najnowszym przedsięwzięciem Stowarzyszenia KOPALNIA SZTUKI przy współudziale prof. Marka Toporowskiego i Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o.o. jest utworzenie Fortepianarium – Śląskiego Centrum Ochrony Dziedzictwa Instrumentów Klawiszowych w Zabytkowym Domu Kawalera.

 logotypy

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.