PROJEKT 

Rewitalizacja i przystosowanie dla celów kulturalnych budynku wentylatora Szybu Maciej na obszarze dawnej kopalni Concordia w Zabrzu dofinansowanego w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji:                            18.12.2017 – 31.12.2020

Wartość całkowita projektu:         1 115 610,00 zł           

Koszty kwalifikowane:                   907 000,00 zł

Wartość dofinansowania:              770 950,00 zł

INWESTOR PROJEKTU

Organizacja pozarządowa Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI.

O STOWARZYSZENIU

Celem działania Stowarzyszenia KOPALNI SZTUKI jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i technicznego miasta Zabrza i regionu Górnego Śląska oraz aktywizowanie społeczne jego mieszkańców, podejmujemy również działania na rzecz rewitalizacji historycznych obiektów poprzemysłowych.

Od początku swojego istnienia, czyli od 2007 roku, bierzemy udział w realizacji i tworzeniu projektów z zakresu kultury i turystyki, oraz popularyzacji obiektów poprzemysłowych Województwa Śląskiego między innymi byliśmy koordynatorem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.

Współpracując z Przedsiębiorstwem Górniczym DEMEX Sp. z o.o. mocno angażujemy się w rewitalizację zabytkowego Zespołu „Szybu „Maciej”, który znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki od początku jego istnienia.

Jesteśmy współorganizatorem wielu imprez kulturalnych na tym obiekcie m.in. Industriady – znanego w środowisku miłośników techniki i kultury - Święta Szlaku Zabytków Techniki ( w tym roku będzie to już XIV edycja z motywem przewodnim "Sztuka Przemysłu" ).

Również w niezwykłej poprzemysłowej przestrzeni markowni dawnej kopalni Ludwigsgluck KOPALNIA SZTUKI organizuje nieoczywiste imprezy artystyczne i kulturalne.

Od ponad 10 lat Stowarzyszenie, przy współudziale, właściciela zgromadzonych tam instrumentów - prof. Marka Toporowskiego i Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o.o. - właściciela obiektu, jest współorganizatorem koncertów na tych zabytkowych instrumentach w klimatycznej przestrzeni FORTEPIANARIUM – Śląskiego Centrum Ochrony Dziedzictwa Instrumentów Klawiszowych mieszczącego się w Zabytkowym Domu Kawalera.

Jesteśmy otwarci i chętni do podjęcia nowych zadań, które staramy się realizować z całą starannością w oparciu o wiedzę i umiejętności naszych członków.

 

 

 

 logotypes bottom2

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.